Spring over hovedmenu

Arbejdsskadereform

Arbejdsskadereformen trådte i kraft den 1. januar 2004. Reformen er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget (Enhedslisten undtaget).

Arbejdsskadereformen indeholder følgende hovedelementer:

  • Udvidelse og forenkling af skadebegreberne.
  • Sagsbehandlingstiden nedbringes.
  • Udvidelse af den sikrede personkreds med selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller (frivillig ordning).
  • Udvidet adgang til at betale udgifter til sygebehandling med videre.
  • Indførelse af særlig godtgørelse ved dødsfald.
  • Finansiering af reformen gennem ændrede ydelser og højere arbejdsgiverbetaling.

Aftale om en Arbejdsskadereform (PDF)