Spring over hovedmenu

Kommunalreform

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 24. juni 2004 en aftale om en ny strukturreform. I aftalen indgår en reform af hele beskæftigelsesindsatsen.

Som led i reformen er stat og kommuner pr. 1. januar 2007 flyttet sammen i fælles jobcentre i hver kommune.

Jobcentrene varetager beskæftigelsesindsatsen for såvel kommunale som statslige målgrupper. Forliget om reformen gælder, indtil denne er gennemført på de enkelte sektorområder. Partierne står herefter frit med hensyn til fremtidige ændringer i den offentlige opgavevaretagelse.

Aftale om strukturreform, juni 2004 (PDF)