Spring over hovedmenu

Aftale om at justere arbejdsmiljøreformen

I oktober 2006 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale med om at justere arbejdsmiljøreformen fra 2004.

Aftalen indebærer justeringer af screeningsmetoden, rådgivningspåbuddene og smiley-ordningen:

  • Screeningen gøres mere grundig, så der ses på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold under screeningen. Der er dermed ikke længere tale om en ”stopprøve”, hvor Arbejdstilsynet forlader virksomheden, når den tilsynsførende blot har fundet ét forhold, som fx manglende APV eller manglende organisering af sikkerhedsarbejdet.
  • Midlertidige og skiftende arbejdspladser kan kontaktes inden screeningen, når det nødvendigt for at finde frem til, hvor der foregår arbejde.
  • Rådgivningssystemet justeres, så de eksisterende problem  og periodepåbud afløses af tre nye typer rådgivningspåbud, så rådgivningspåbudene kan afgives i flere situationer end i dag.
  • Smiley-ordningen justeres, så screenede virksomheder, som ikke har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet, vil få en grøn smiley. Forbud og strakspåbud inddrages i smiley-ordningen. Alle rådgivningspåbud synliggøres med en rød smiley. Emner for overtrædelser af arbejdsmiljøloven kan offentliggøres. Og certificerede virksomheder modtager et særligt anerkendende symbol i stedet for den grønne smiley.

Aftale om arbejdsmiljøreformen (PDF)