Spring over hovedmenu

Aftale om at justere fleksjobordningen

Den 7. februar 2006 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) en aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at justere fleksjobordningen.

Målet for aftalen var et ønske om at værne om og fremtidssikre en succesfuld ordning, som har været med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, og som på en værdig måde kompenserer for handicap og andre varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Justeringerne tog konkret sigte på at sikre, at:

  • Visitationen i kommunerne bliver bedre. 
  • Ledigheden blandt de fleksjobvisiterede kommer ned.
  • Tilskudsforholdene er rimelige og retfærdige.
  • Det fremover bliver kommunerne, der kommer til at stå for administrationen af fleksydelsen.

Aftale om justering af fleksjobordningen (PDF)

Bilag til aftale om justering af fleksjobordningen (PDF)