Spring over hovedmenu

Aftale om at revidere Østaftalen

Forligskredsen bag østaftalen blev den 5. april 2006 enige om at forlænge overgangsordningen efter den 1. maj 2006.

Forligskredsen var også enige om at smidiggøre ordningen blandt andet ved at gøre det muligt for overenskomstdækkede virksomheder at få en forhåndsgodkendelse til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft.

I forbindelse med revisionen af østaftalen, var der endvidere enighed om, at der fremover skal iværksættes en række tiltag, som samlet kan forbedre mulighederne for at:

  • Rekruttere udenlandsk arbejdskraft.
  • Forebygge illegalt arbejde.
  • Håndtere udfordringer for det danske arbejdsmarked i relation til fri bevægelighed af arbejdstagere og tjenesteydelser.

Aftale om revidering af Østaftalen (PDF)