Spring over hovedmenu

Udmøntning af Forebyggelsesfonden

I oktober 2006 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om, hvordan den nye Forebyggelsesfond skal udmøntes.

Fonden er en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 og har til formål at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Fondens aktiviteter skal på den måde medvirke til en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Fonden har en kapital på i alt tre milliarder kroner.

Forebyggelsesfondens midler skal bruges til:

  • Private og offentlige virksomheder, der ændrer belastende rutiner og arbejdsgange.
  • Bedre genoptræning og rehabilitering af syge mennesker med handicap.
  • Arbejdsplads-, organisations- og kommunale initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene forbundet med rygning, alkohol og fedme.

Aftale om Forebyggelsesfonden (PDF)