Spring over hovedmenu

Aftale om en jobplan

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik den 28. februar 2008 en aftale om en jobplan.

Aftalen indeholder følgende hovedpunkter:

  • Sikkerhed for retten til førtidspension for førtidspensionister på gammel ordning
  • Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde
  • Skattenedslag til 64-årige i arbejde
  • Reglerne om supplerende dagpenge justeres samtidig med at der arbejdes for flere fuldtidsstillinger
  • Øget indsats for international rekruttering
  • Nedbringelse af sygefravær
  • Flere voksenlærlinge

Aftale om jobplan (PDF)