Spring over hovedmenu

Aftale om sygefravær

Den 5. november 2008 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) i forbindelse med finansloven for 2009 en aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at nedbringe sygefraværet.

Med aftalen fik regeringen politisk opbakning til den trepartsaftale om sygefravær, som VK-regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september 2008.

Hovedelementerne i aftalen om sygefravær er:

  • Arbejdsgiveren skal senest efter fjerde sygeuge holde samtale med den sygemeldte om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. 
  • Jobcenteret vurderer muligheden for gradvis tilbagevenden efter otte ugers sygdom. 
  • Jobcenteret får mulighed for at give aktive tilbud til alle sygemeldte – fx vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. 
  • Ny lægeerklæring til virksomheder om arbejdsfastholdelse – en såkaldt "Mulighedserklæring” med fokus på, at den enkelte medarbejder kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Aftale om at nedbringe sygefraværet (PDF)