Spring over hovedmenu

Aftale om voksenlærlingeordningen

Den 11. december 2008 vedtog et bredt flertal af folketingets partier (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) at gøre tilskud til voksenlærlinge til en rettighed.

Aftalen sikrer, at der ikke skiftevis åbnes og lukkes for voksenlærlingeordningen, fordi midlerne bliver brugt op.

Samtidig målrettes voksenlærlingeordningen, så der fremover kun gives tilskud til voksenlærlinge, der enten har en forældet eller ingen erhvervskompetencegivende uddannelse.

Aftale om voksenlærlingeordningen (PDF)