Spring over hovedmenu

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Den 10. november 2008 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 en aftale med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.

Aftalen indebærer en organisatorisk omlægning, hvor kommunerne overtager de statslige dele af jobcentrene. Kommunerne har således fremover ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for både forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Hovedelementer i aftalen:

  • Et statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, som varetager overvågning og styring af det lokale niveau.
  • Et lokalt niveau med kommunale jobcentre, hvor borgere og virksomheder med behov for hjælp kan henvende sig.
  • Kommunerne overtager finansieringen af dagpengene og de statslige midler til en aktiv beskæftigelsespolitik.
  • Udvidet adgang til statslige rammeudbud.
  • De ledige bevarer deres rettigheder eller pligter.
  • A-kasserne beholder deres nuværende opgaver.
  • Arbejdsmarkedets parter inddrages som hidtil i beskæftigelsesindsatsen via Beskæftigelsesrådet, de regionale og lokale beskæftigelsesråd.
  • Strømligning af klagesystemet, idet Arbejdsmarkedets Ankenævn lægges sammen med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Aftale om en enstrenget beskæftigelsesindsats (PDF)

Spørgsmål og svar om en enstrenget beskæftigelsesindsats (PDF)