Spring over hovedmenu

Aftale om afbureaukratisering

Den 24. februar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om afbureaukratisering af ungeindsatsen, sanktionsreglerne og jobcentrenes modtagelse.

Aftalen indebærer følgende ændringer:

Unge-indsatsen 

 • Fra 10 til fire målgrupper
 • Uddannelsespålæg til alle under 25 år uden uddannelse, der kan tage uddannelse (dog ikke forsørgere)
 • Tidlig indsats: Første jobsamtale efter en måned og aktivering efter 13 uger
 • Aktivering i mindst seks måneder.
 • Frit redskabsvalg.

Sanktionsreglerne 

 • Tre sanktionstyper: Periode-, punkt- og tilbagebetalingssanktioner.
 • Sanktionerne gives så tæt som muligt på den hændelse, der udløser sanktionen.
 • Reglerne bliver lettere at forstå og administrere, så de anvendes hyppigere og mere konsekvent i kommunerne.
 • Modtageren af ydelsen kommer i højere grad til at forstå, hvorfor vedkommende har fået en sanktion, og dermed også i højere grad vil reagere på sanktionen og ændre adfærd.

Jobcentrenes modtagelse

 • Ikke længere krav om helhedsvurdering ved første jobsamtale 
 • Færdiggørelse af CV inden første samtale.

Aftale om regelforenkling i jobcentrene, februar 2009 (PDF)

Appendiks til aftale om regelforenkling i jobcentrene, februar 2009 (PDF)