Spring over hovedmenu

Aftale om at forny Forebyggelsesfonden

Den 4. november 2009 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at forny Forebyggelsesfonden.

Elementer i aftalen om at forny Forebyggelsesfonden

 • Virksomhederne tilbydes såkaldte forebyggelsespakker, der er foruddefinerede projekter, som virksomhederne kan søge. Forebyggelsespakkerne hjælper desuden virksomheden med at planlægge og gennemføre projektet. Det vil gøre det lettere for ikke mindst små virksomheder at søge om støtte til og gennemføre et projekt.

 • Ansøgningsprocessen i Forebyggelsesfonden forenkles, så det bliver lettere og hurtigere for ikke mindst små virksomheder at søge om støtte til et projekt.

 • Der bliver øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Forebyggelsesfonden får et nyt hovedformål – hovedformål 4 – hvor der kan gives støtte til forebyggelse af psykisk nedslidning. Forebyggelsesfonden kan give støtte til projekter på virksomheder, der beskæftiger ansatte inden for nye jobgrupper. De nye jobgrupper udpeges fra år til år og er udvalgt, fordi her er tendens til stigende psykisk belastning med risiko for, at medarbejderne bliver slidt ned.

 • I 2010 oprettes en pulje på 20 mio. kr. til jobgrupper, der er truet af nedslidning på grund af en stigende psykisk belastning. Det drejer sig om følgende jobgrupper:

  Sygeplejersker
  Lærere
  Socialrådgivere
  Medie- og reklameansatte

 • Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats i nedslidningstruede brancher, som blev aftalt i forbindelse med Velfærdsaftalen, videreføres efter 2010 med mere fokus på dialogbaseret vejledning. Erfaringerne fra indsatserne anvendes til at udvikle forebyggelsespakkerne. Der afsættes 50 mio. kr. årligt til Arbejdstilsynet fra 2011 til 2014.

 • Projekter, der kombinerer fremme af sund livsstil med arbejdets organisering og arbejdsmiljø, har bedre effekt end projekter, der alene fokuserer på individuel sundhedsadfærd. Det har Forebyggelseskommissionen og regeringen peget på. Derfor ændres kriterierne for at få tildelt midler under hovedformål 3. Fra 2011 er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsatsen, som kan modtage støtte fra fondens hovedformål 3.

 • Forebyggelsesfondens midler skal anvendes til de projekter, der har den største effekt. Derfor skal evalueringen af de støttede projekter standardiseres, så det blive nemmere at sammenligne effekten af de forskellige indsatser.
  Der er behov for en bedre formidling af viden om projekter, der har fået støtte fra Forebyggelsesfonden, til en bredere kreds af interessenter. Derfor afsættes der midler fra Fonden til at styrke formidlingsindsatsen.

Aftale om at forny Forebyggelsesfonden (PDF)