Spring over hovedmenu

Aftale om at styrke RUT-registeret

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og partierne bag østaftalen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) indgik torsdag den 3. december 2009 en aftale om at styrke Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Der er meget, der tyder på, at en række udenlandske virksomheder ikke sender den lovpligtige anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser, det såkaldte RUT-register. Samtidig er der eksempler på, at udenlandske virksomheder ikke efterlever reglerne på det danske arbejdsmarked.

Men aftalen skærpes kontrollen med, om virksomhederne rent faktisk gør brug af registret. Dermed styrkes Arbejdstilsynets mulighed for at føre kontrol med, at udenlandske virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne. Og arbejdsmarkedets parter får bedre mulighed for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Hovedelementer i aftalen:

  • Pligt for hvervgiveren til at sikre, at den udenlandske tjenesteyder har sendt oplysninger til RUT. 
  • Skærpede krav til oplysninger om en kontaktperson. 
  • Fordobling af bødeniveauet. 
  • Arbejdstilsynet får ansvar for at håndhæve pligterne vedrørende RUT. 
  • Udenlandske virksomheder uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) vil blive underlagt en anmeldelsespligt til RUT.

Initiativerne følges op af en fornyet informationsindsats over for såvel hvervgivere som udenlandske tjenesteydere.

Aftale om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (PDF)