Spring over hovedmenu

29 initiativer mod socialt bedrageri

Den 7. november 2010 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Aftalen indeholder 29 initiativer, som sætter bredt ind for at bekæmpe, at folk snyder og modtager offentlige velfærdsydelser, de ikke er berettiget til.

Hovedforslag i aftalen

  • Kontrolmedarbejdere i Tyrkiet og Spanien og pilotprojekt med kontrolmedarbejdere i Thailand og Marokko, som kan kontrollere personer, der modtager danske velfærdsydelser, men bor uden for Danmark. 

  • Antallet af lufthavnstilsyn tredobles, og tilsynet udvides til andre lufthavne og grænseovergange end Københavns Lufthavn. Modtagere af kontant- eller starthjælp, som uberettiget modtager ydelser, mens de er i udlandet, skal have en sanktion, de kan mærke. 

  • Bedre og mere praksisorienteret vejledningsmateriale til de kommunale kontrolmedarbejdere. 

  • Analyse af barrierer og muligheder for at udnytte oplysninger og registre mere tværgående. 

  • Kontrolarbejdet i kommunerne skal indgå i den kommunale revision. 

  • Et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområdet. Udvalget skal som sin første opgave udarbejde en strategi for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats inddrages. 

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri (PDF)

Fakta om aftalen (PDF)

Rapporten fra det tværministerielle udvalg om socialt bedrageri (PDF)