Spring over hovedmenu

Bekæmpelse af langtidsledighed

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 27. maj 2010 aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om en pakke til knap en halv milliard kroner. Pakken indeholder syv nye initiativer, der skal bekæmpe langtidsledigheden.

Aftalen indebærer, at der bliver brugt cirka 270 mio. kroner på uddannelse og kompetenceløft. Flere ledige får mulighed for et ekstra kompetenceløft via jobrettede uddannelsesforløb. Derudover får godt 15.000 flere ledige helt konkret mulighed for at få de grundlæggende regne-, læse- og stavefærdigheder, de aldrig fik i skolen.

Aftalen indebærer også, at der bliver brugt godt 210 mio. kr. på en styrket virksomhedsrettet indsats for den enkelte ledige.

Aftalen indeholder syv initiativer
De syv initiativer er:

  • Screeninger af lediges skolekundskaber og flere læse-, skrive- og regnekurser
  • Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed
  • Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger
  • Bedre overblik over jobrettede kurser
  • Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk
  • Kompetenceafklaring af ledige
  • Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige

Politisk aftale om bekæmpelse af langtidsledighed (PDF)