Spring over hovedmenu

Genopretning af dansk økonomi

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 25. maj 2010 indgået aftale om at genoprette dansk økonomi.

De centrale elementer i aftalen er:

 • Konsolidering med 24 mia. kr. i 2013.
 • Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr.
 • Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i 2011-2013.
 • Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper mv.
 • Omprioriteringer af offentlige udgifter.
 • Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse.

På Beskæftigelsesministeriets område er der indgået aftale om at reformere dagpengesystemet:

 • Dagpengeperioden halveres fra fire til to år (se aftaleteksten side 14)
 • Vilkår for optjening og genoptjening af dagpengeretten harmoniseres (se aftaleteksten side 15)
 • Ændret periode for beregning af dagpenge (se aftaleteksten side 15)

Derudover er der på Beskæftigelsesministeriets område indgået aftale om:

 • Partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet omprioriteres (se aftaleteksten side 22)
 • Beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge ændres (se aftaleteksten side 22)
 • Regler om sygedagpenge på søgnehelligdage harmoniseres (se aftaleteksten side 22)
 • Feriedagpenge til dimittender afskaffes (se aftaleteksten side 22)
 • Optjening af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes (se aftaleteksten side 23)
 • Det statslige tilskud til indbetaling til ATP for efterløns- og fleksydelsesmodtagere afvikles (se aftaleteksten side 23)
 • Revalideringsydelse for personer under 30 år ændres (se aftaleteksten side 23) 
 • Pulje til lokale beskæftigelsesråd målrettes (se aftaleteksten side 31) 
 • Udredningsarbejde om flygtninges optjening af ret til dansk pension (se aftaleteksten side 11)
 • Samle den objektive sagsbehandling inden for fx folkepension og boligstøtte (se aftaleteksten side 9) 

Læs mere om Aftale om genopretning af dansk økonomi på Finansministeriets hjemmeside