Spring over hovedmenu

Objektiv sagsbehandling

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik i juni 2010 aftale med KL om den kommunale økonomi for 2011. Ifølge aftalen er parterne enige om at samle den objektive sagsbehandling i tre-fem sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren 2010.

Aftalen skal ses i sammenhæng med VK-regeringens aftale fra marts 2010 med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi (se pkt. 25).

VK-regeringen og Dansk folkeparti er efterfølgende blev et enige om at placere fem nye sagsbehandlingscentre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. De 5 centre skal fra sommeren 2012 overtage størstedelen af kommunernes udbetaling og beregning på følgende områder:

  • Folkepension
  • Førtidspension
  • Boligstøtte
  • Barseldagpenge
  • Forskudsvis udbetalt børnebidrag