Spring over hovedmenu

Ambitioner om mere

Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i arbejde skal øges med ti procentpoint, så 65 procent er i job i 2020. Sygefraværet i den offentlige sektor skal bringes ned. Det skal svare til sygefraværet i den private sektor, når der tages højde for de forskelle, der er. Det fremgår af aftalen ”Ambitioner om mere”, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 27. maj 2011 med Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

For at nå målene er aftalepartierne blevet enige om en række initiativer, som skal understøtte indsatsen for at få flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i job og få sygefraværet ned.

Integrationsinitiativer 
14 initiativer skal styrke beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere:

 • Introduktionsjob for personer på starthjælp og introduktionsydelse.
 • Privat løntilskud fra 1. ledighedsdag til indvandrere fra ikke-vestlige lande.
 • Partnerskab med virksomheder.
 • Jobekspressen skal føres videre.
 • Flere integrations- og oplæringsstillinger.
 • Den opsøgende indsats for selvforsørgede skal styrkes.
 • Mere fleksibel og virksomhedsrettet danskundervisning.
 • Best practice for at afdække sygdomme og fastholdelse.
 • Frafald på erhvervsuddannelser skal reduceres.
 • Projekt ”high:five” skal føres videre.
 • Mentorordning på efterskoler ”På rette spor”.
 • Skærpet sanktion ved afvisning af aktive tilbud.
 • Ændret refusionsmodel for kommunerne på introduktionsområdet.
 • Kommuner med en effektiv integrationsindsats skal belønnes.

Sygefraværsinitiativer 
Fem initiativer skal understøtte indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

 • Tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner. Tilbage-til-arbejde-projektet skal føres videre til 1. oktober 2012.
 • Styrket indsats for at fastholde arbejdsskadede på arbejdsmarkedet. Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen gøres permanent, og indsatsen bliver udvidet til alle kommuner.
 • Ekstra midler til en særlig indsats i kommunerne for at nedbringe sygefraværet. Der øremærkes midler til nye projekter i kommunerne.
 • Øget benchmarking af det kommunale sygefravær. Kommunerne får på jobindsats.dk mulighed for at sammenligne deres sygefravær med andre kommuner.
 • Kommunernes sygefravær skal kortlægges for at styrke fokus på de kommunale forskelle.