Spring over hovedmenu

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesindsatsen skal være mindre bureaukratisk. Det er baggrunden for den politiske aftale, som blev indgået den 4. maj 2011.

Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik den 4. maj 2011 en aftale, der skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen. Aftalen rydder op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Aftalen indeholder 44 initiativer.

Hovedelementer i aftalen
De 44 initiativer i aftalen sikrer, at arbejdsløse, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. 

Hvad betyder aftalen for arbejdsløse?
Aftalen betyder blandt andet, at arbejdsløse ikke længere skal møde op til samtaler i jobcentret og a-kassen eller i aktivering, hvis de inden for seks uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension. Også personer på arbejdsfordeling eller personer, som er hjemsendt på grund af vejret eller mangel på materialer, fritages for samtaler og aktivering. Ligeledes bliver gravide kvinder, der er sygemeldt, fritaget for opfølgning – fx samtaler med jobcentret og aktivering.

Aftalen betyder fx også, at kravet om, at jobcentret eller a-kassen skal pålægge ledige at søge to konkrete job som led i CV- og jobsamtalen, afskaffes. Frem for at fokusere på et bestemt antal jobansøgninger skal jobcentret eller a-kassen i stedet i forbindelse med CV- og jobsamtale vurdere, om den enkelte ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job.

Hvad betyder aftalen for virksomheder og selvstændige?
Virksomheder slipper fx for at udfylde og indsende blanketter til kommunen, når de har holdt sygefraværssamtaler med deres medarbejdere. For selvstændige bliver det fx nemmere, hvis de bliver syge eller deres medhjælpende ægtefælle ønsker at stoppe i virksomheden og modtage dagpenge eller efterløn.

Hvad betyder aftalen for a-kasserne? 
A-kasserne skal fx ikke længere holde sygesamtale og udfylde en blanket, når deres medlemmer er ledige og bliver syge. Aftalen betyder fx også, at kravet om, at en borger skal have haft arbejde for at blive optaget i en a-kasse, bliver ophævet.

Hvad betyder aftalen for kommunerne?
For kommunerne betyder aftalen fx, at de får nemmere ved at sikre en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene, da de får et samlet overblik over, hvilke virksomheder der har personer ansat på særlige vilkår.

Den samlede plan betyder, at medarbejdere i kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver svarende til 91 millioner kroner. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere ude i kommunerne - ressourcer, som flyttes fra papirarbejde til at hjælpe arbejdsløse i job.

Baggrund 
I foråret 2010 efterlyste beskæftigelsesminister Inger Støjberg ideer til at forenkle beskæftigelsesindsatsen på hjemmesiden VækMedBøvletInger.dk. Der kom over 1.700 henvendelser. Alle bidragene udgør sammen med forslag fra interview med blandt andet ledige, virksomheder, medarbejdere i jobcentre og repræsentanter fra a-kasser grundlaget for et bruttokatalog med 389 forslag til områder, hvor indsatsen for ledige kan gøres mere enkel.

Læs pressemeddelelsen "Bred politisk aftale fjerner bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen, maj 2011"

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, maj 2011 (PDF)

Appendiks til aftalen (PDF)