Spring over hovedmenu

Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

Et bredt flertal i Folketinget har den 22. marts 2011 blevet enige om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Regeringen (V og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 22. marts 2011 indgået aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. 

De væsentligste initiativer er:

 • Risikobaseret tilsyn i to spor
 • Dialog med virksomhederne
 • Bagatelgrænser 
 • Differentierede bøder

Mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer 
I den nye strategi er der fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. I 2020 skal der være:

 • 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker
 • 20 procent færre psykisk overbelastede
 • 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen

Strategien indeholder 19 initiativer

 1. Risikobaseret tilsyn i to spor med fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer
 2. Bagatelgrænser
 3. Differentierede bødestørrelser
 4. Mere dialog med virksomhederne
 5. Fokus på det psykiske arbejdsmiljø
 6. Mere hjælp til små virksomheder
 7. Startpakker til nye virksomheder
 8. Enklere rådgivningsordning
 9. Ændret smileyordning
 10. Undersøgelse af erfaringerne med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation
 11. Dialog om sundhedsfremme
 12. Fokus på unge og nyansatte
 13. Fokus på udenlandske virksomheder
 14. Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø
 15. Samordning af flere myndigheders vejledning og tilsyn med virksomhederne
 16. Dansk Center for Nanosikkerhed
 17. Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens midler
 18. Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet
 19. Effektmåling af de konkrete indsatser