Spring over hovedmenu

Styrket indsats over for social dumping

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten indgik den 13. november 2011 en aftale, der skal sikre fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår ved at styrke indsatsen over for social dumping.

Social dumping er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. Stadig flere udenlandske virksomheder kommer til Danmark, og desværre er det ikke alle, der overholder de danske regler om skat og sikkerhed. Og der kommer fortsat udenlandske arbejdere til Danmark og arbejder på vilkår, der ligger langt under dansk standard.

Derfor indgik regeringen og Enhedslisten den 13. november 2011 en aftale, der skal styrke indsatsen over for social dumping for at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår.

Aftalen indeholder fire hovedinitiativer:

Styrket indsats over for udenlandske virksomheder
Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen, styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder som fx Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. 
Indsatsen skal omfatte relevante brancher, herunder servicebranchen, det grønne område samt særligt byggebranchen og mindre byggeanlægsopgaver i villakvarterer.

Styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet
Det skal undersøges, hvordan der kan iværksættes initiativer, der sikrer, at der fremover sker en effektiv kontrol af, om udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, reelt er eksisterende i deres hjemland.

Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel
Cabotagekørsel giver vognmænd hjemmehørende i EU mulighed for midlertidigt at køre vognmandskørsel i andre EU-lande. Det nuværende bødeniveau for ulovlig cabotagekørsel har imidlertid været uændret siden 1980’erne, og bøderne har derfor i dag kun begrænset betydning for de transportvirksomheder, der overtræder cabotagereglerne.

Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping
Der vurderes at være muligheder for yderligere tiltag overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der ikke overholder dansk lovgivning.

Læs om alle initiativer mod social dumping i Aftaler om Finansloven for 2012 (side 17) (PDF)