Spring over hovedmenu

Særlig ungeindsats

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013 indgået aftale om en særlig ungeindsats.

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om en særlig indsats for de mange unge, der står uden arbejde. Den økonomiske krise har været hård ved den unge generation. Over 35.000 flere unge er kommet på overførselsindkomst under krisen, så der i dag er omkring 100.000 unge, der står uden for arbejdsmarkedet.

Med seks initiativer til i alt 645 millioner kroner er målet klart. Flere unge skal have en uddannelse og dermed en adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Samtidig er der enighed om, at nyuddannede unge skal have en ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Tre initiativer til 264 millioner kroner skal hjælpe unge i uddannelse:

  • Brobygning til uddannelse, så der bliver bygget bro mellem unge og ud-dannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler. 
  • Praktikkonsulenter, der bliver ansat på erhvervsskoler til at hjælpe unge i brobygningsforløb med at finde en praktikplads.
  • Bedre voksenlærlingeordning, så alle virksomheder fremover får mulighed for at bruge ordningen, uanset hvilken type lærling, de efterspørger.

Tre initiativer til 381 millioner kroner skal hjælpe nyuddannede unge i arbejde:

  • Jobrotationsordningen får tilført flere midler. 
  • Fagpilotordning på forsøgsbasis, der sikrer virksomheder et tilskud, hvis de ansætter nyudlærte unge håndværkere. 
  • Videnpilotordningen får tilført flere midler, så flere små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at ansætte højtuddannede unge.

Aftaleteksten (PDF)