Spring over hovedmenu

Uddannelsespulje

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013 indgået aftale om en uddannelsespulje.

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at oprette en særlig uddannelsespulje. Puljen på i alt 275 millioner skal bruges til at give ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser et uddannelsesløft, så du kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Aftaleteksten (PDF)