Spring over hovedmenu

Styrket indsats mod social dumping

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indgik i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2015 en aftale om at styrke indsatsen mod social dumping.

Der er i samarbejde mellem regeringen, Enhedslisten og SF siden 2012 sat massivt ind i forhold til bekæmpelse af social dumping. De igangsatte initiativer er med til at understøtte ordentlige løn- og arbejdsvilkår og sikre fair konkurrence. Men de, som vil udøve unfair konkurrence, finder hele tiden nye veje til at omgå spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

Derfor er regeringen, Enhedslisten og SF enige om at prioritere den fortsatte indsats mod social dumping højt og vil afsætte i alt 120 mio. kr. i årene 2015-2018 fordelt med 50 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017-2018. Det betyder blandt andet, at bevillingen, der afsættes til den fælles myndighedsindsats i 2015, er den største siden indsatsen mod social dumping startede i 2012.

Regeringen, Enhedslisten og SF er enige om konkrete initiativer til styrkelse af indsatsen mod social dumping på ti centrale områder:

  1. Styrket myndighedsindsats
  2. Styrket kontrol og stramning af regler
  3. Forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker
  4. Styrket kendskab til den danske model
  5. Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter
  6. Styrket indsats i bygge- og anlægsbranchen
  7. Tiltag for at bekæmpe social dumping på transportområdet
  8. Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher
  9. Udbredelse af arbejdsklausuler i kommuner
  10. Bedre bilateralt samarbejde

Aftaleteksten (PDF)