Spring over hovedmenu

Et tryggere dagpengesystem

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik den 22. oktober 2015 en aftale om et tryggere dagpengesystem. Efterfølgende blev der indgået en aftale om supplerende dagpenge.

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om at gennemføre en række justeringer af dagpengesystemet, der tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger.

Aftalepartierne er blandt andet blevet enige om at fastholde en toårig dagpengeperiode, og at incitamentet til at arbejde i løbet af perioden skal styrkes gennem mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.

Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dagpenge,
når den ordinære toårige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af dagpengeperioden
sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højest være på et år.

Aftale om supplerende dagpenge
Partierne bag dagpengeaftalen indgik efterfølgende, 17. december 2015, en aftale om en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer. 

Med aftalen bibeholdes en ugebaseret model for supplerende dagpenge, der kan fungere inden for rammerne af det månedsbaserede dagpengesystem, som blev aftalt med aftalen om et tryggere dagpengesystem.

Aftalen giver som noget nyt mulighed for løbende og dynamisk genoptjening af supplerende dagpenge. Det betyder blandt andet, at der kan optjenes en ny ret til supplerende dagpenge, inden en eksisterende periode er opbrugt, og at også kortere perioder med fuldtidsbeskæftigelse kan veksles til en forlængelse af retten til supplerende dagpenge, når perioden på 30 uger er opbrugt.

Aftale om et tryggere dagpengesystem (PDF)

Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer (PDF)

Dagpengekommissionens hovedrapport med anbefalinger (PDF)

Dagpengekommissionens samlede afrapportering