Spring over hovedmenu

Jobreform fase 1

Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 18. november 2015 indgået en aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde.

Hovedelementerne i aftalen er et nyt kontanthjælpsloft, der sikrer en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel.

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag.

225-timers-reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aftalepartierne er også enige om at ændre retten til ferie fra fem til fire uger for personer, der har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder.

Aftaleteksten (PDF)

Faktaark om rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for kontanthjælpsmodtagere over 30 år (PDF)