Spring over hovedmenu

Styrket arbejdsmiljøindsats

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) indgik den 26. marts 2015 en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

Målet med aftalen om en styrket arbejdsmiljøindsats er, at flere mennesker i Danmark får et godt og langt arbejdsliv. 

Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet fremover skal føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer – og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet.

Helt konkret bliver andelen af virksomheder, der udvælges til tilsyn, fordi de ofte har arbejdsmiljøproblemer, øget fra 55 til 80 procent. Samtidig skal 20 procent af virksomhederne fortsat udtages til et tilsyn via en stikprøve, så ingen kan være sikker på at undgå kontrol.

Partierne vil med aftalen også sikre, at dårligt arbejdsmiljø aldrig bliver et konkurrenceparameter. Virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, skal derfor straffes med større bøder.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

Arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn

Dårligt arbejdsmiljø må ikke være et konkurrenceparameter

 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

Aftaleteksten (PDF)