Spring over hovedmenu

En styrket arbejdsmiljøcertificering

Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre har den 18. november 2016 indgået aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering, der skal genoprette tilliden til arbejdsmiljøcertificeringen og kronesmileyordningen.

Partierne bag arbejdsmiljøaftalen er enige om otte nye initiativer, der skal sikre en endnu grundigere kontrol med de virksomheder, der får en kronesmiley. Derudover er partierne enige om, at Arbejdstilsynet fremover følger antallet af arbejdsskader og griber ind, hvis der er problemer – også på certificerede virksomheder.

Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet og er enige i de otte forslag til justering af arbejdsmiljøcertificeringsordningen.

De otte initiativer, der skal styrke certificeringsordningen:

  1. Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil i en treårig periode undersøge, om certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på de certificerede virksomheder.

  2. Styrkelse af certificeringsorganernes kontrol med arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder. Certificeringsorganet vil fremover bruge længere tid på det faktiske arbejdsmiljø på virksomheden i forbindelse med certificeringsprocessen.

  3. Oprettelse af et arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet. Udvalget skal overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen.

  4. Øgede krav til certificeringsorganernes auditører inden for psykisk arbejdsmiljø. Der etableres en certificeringsuddannelse, som er målrettet certificeringsorganernes auditering af det psykiske arbejdsmiljø.

  5. Fokus på psykisk arbejdsmiljø i certificeringsordningen, således at det i reglerne om arbejdsmiljøcertifikater gøres mere klart for virksomheder og certificeringsorganer, hvad der forstås med psykisk arbejdsmiljø.

  6. Oplysninger om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme på virksomheden skal tilgå certificeringsorganerne. Med initiativet bliver der sat yderligere fokus på virksomhedernes faktiske arbejdsmiljø.

  7. Arbejdstilsynet skal fremover behandle certificerede virksomheder på lige fod med alle andre virksomheder – dog med undtagelse af risikobaseret tilsyn. Fx skal Arbejdstilsynet også udtage certificerede virksomheder til tilsyn på baggrund af deres arbejdsskadedata.

  8. Gennemsigtighed om klager over certificeringsorganet, sådan at mulighederne for at klage til og over certificeringsorganerne beskrives nærmere.

Aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering (PDF)

Bilag til aftalen (PDF)