Spring over hovedmenu

Initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen blev den 9. november 2017 enige om, at der her og nu skal igangsættes en række initiativer, der kan modvirke mangel på arbejdskraft. Det skal ske gennem målrettet opkvalificering af ledige med ingen eller meget lidt uddannelse.

Uddannelsesindsatsen for ledige med færrest kompetencer skal løftes, så ledige oparbejder de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Der er enighed om, at bruge de overskydende midler fra puljen til uddannelsesløftet i 2016 til nu og her at opkvalificere ledige til job inden for områder, hvor der er begyndende lokal mangel på arbejdskraft.

Initiativerne er:

  • 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for ledige, der mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder samt ledige, som er ordblinde.
  • 42 mio. kr. til at opkvalificere ledige til job, der udspringer af større infrastruktur- og anlægsprojekter som for eksempel supersygehuse.
  • 20 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service over for virksomheder, der mangler arbejdskraft.
  • Et etårigt forsøg med styrkelse af voksenlærlingeordningen, så flere ufaglærte ledige kan blive faglærte. Udformningen af forsøget drøfter forligskredsen ved et møde i november 2017.

Læs aftaleteksten

Bilag med beskrivelse af initiativerne i aftalen