Spring over hovedmenu

Færre skal udsættes for asbest

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 11. september 2018 en aftale om, at færre skal udsættes for asbest. Aftalen implementerer 20 anbefalinger fra Arbejdsgruppen om asbest.

Asbest udgør stadig en sundhedsfare for ansatte i byggeriet. Et bredt flertal i Folketinget er derfor enige om at gennemføre 20 anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter, der skal sikre, at færre udsættes for asbest.

Det var arbejdsmarkedets parter i Arbejdsgruppen om asbest, der stod bag anbefalingerne, og som aftalepartierne med den politiske aftale støtter op om.

Anbefalingerne lyder blandt andet, at forundersøgelserne i byggeriet skal styrkes, og at der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om asbest. Samtidig skal der igangsættes en fælles kommunikationsindsats om asbest, rettet mod de enkelte aktører i byggeriet.

Arbejdsgruppen om asbest blev nedsat i foråret 2017. Formålet med arbejdet var at afdække mulige initiativer, der kan medvirke til, at antallet af beskæftigede, der udsættes for asbest, på sigt vil falde.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Arbejdstilsynet.