Spring over hovedmenu

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 25. april indgået aftale om at styrke og omlægge den danske arbejdsmiljøindsats og samtidig styrke indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

For mange oplever at blive slidt ned eller syge af deres arbejde. I 2018 rapporterede ca. 15 pct., at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og samtidig oplevede symptomer på stress eller depression. Og ca. 10 pct. rapporterede, at de i deres arbejde var udsat for fysiske belastninger, og samtidig oplevede smerter efter arbejdet.

Ligeledes konstateres det alt for ofte, at udenlandsk arbejdskraft i Danmark arbejder under helt uacceptable forhold.

Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for dels en styrket arbejdsmiljøindsats, som i højere grad forebygger, at mennesker bliver syge eller slidt ned af arbejdet. Dels en styrket indsats for at opnå fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. For at kunne indfri disse ambitioner tilføres Arbejdstilsynet i alt ca. 460 mio. kr. frem mod 2022. Midlerne sikrer et markant løft af Arbejdstilsynets samlede bevilling – og udgør derved en væsentlig styrkelse af indsatsen for at fremme et trygt og sundt arbejdsmarked.

Aftalen bygger på anbefalinger fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som afleverede sine anbefalinger i september 2018.

Hovedelementer i aftalen:

  • Arbejdsmiljømål skal tættere på arbejdspladserne
  • Arbejdstilsynets indsats skal målrettes og forbedres
  • Nye redskaber skal understøtte indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø
  • Regler om arbejdsmiljø skal være lettere at forstå
  • Der skal være hårdere sanktioner ved alvorlige lovovertrædelser
  • Der skal være bedre sammenhæng mellem forskning og indsats
  • Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet skal styrkes