Spring over hovedmenu

Ny seniorpension

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 2. maj 2019 indgået en aftale om seniorpension til nedslidte. Ordningen er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Med aftalen om en ny seniorpension får nedslidte ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de får forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob.

Den nye seniorpension er baseret på en individuel vurdering, så dem, der har brug for det, kan trække sig tidligt tilbage. Aftalen betyder også, at reglerne for fleksjob lempes, så seniorer, der er i arbejde, med det samme kan komme i et fleksjob på deres nuværende arbejdsplads – og dermed arbejde på nedsat tid – hvis deres arbejdsevne bliver nedsat. 

Forligspartierne er også enige om, at der i en tid med rekordhøj beskæftigelse og faldende ledighed er hårdt brug for seniorer på arbejdsmarkedet. Derfor får pensionisterne mere fordelagtige økonomiske vilkår, hvis de arbejder ved siden af folkepensionen.

Der er desuden enighed om, at en kommission skal undersøge konsekvenserne af den stigende pensionsalder efter 2040, hvor pensionsalderen ventes at være 70 år. Kommissionen skal blandt andet se på fordele og ulemper ved differentieret pensionsalder og undersøge konsekvenserne, hvis man lemper levetidsindekseringen, så pensionsalderen stiger langsommere end levealderen.

Den samlede pensionsaftale bygger på:

  • Ny seniorpension giver nedslidte mulighed for at trække sig tidligt tilbage
  • Seniorer kan hurtigt komme i fleksjob på nuværende arbejdsplads
  • Seniorer får flere penge i hånden, når de arbejder ved siden af folkepensionen
  • Kommission undersøger konsekvenserne af den stigende pensionsalder
  • En pulje på 100 millioner kroner årligt til at forebygge nedslidning