Spring over hovedmenu

Nyt midlertidigt børnetilskud

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 3. september 2019 indgået en aftale om et nyt midlertidigt tilskud til de børnefamilier, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse.

Et nyt midlertidigt børnetilskud skal på kort sigt være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom, indtil en ydelseskommission har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Partierne har afsat en kvart milliard kroner om året til børnefamilierne, som vil få udbetalt pengene med tilbagevirkende kraft fra august.  Det forventes, at cirka 14.300 børnefamilier og 27.900 børn vil få glæde af tilskuddet.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

Det midlertidige børnetilskud er skruet sammen på en måde, så man ikke kan få mere i ydelse, end man kunne før kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen blev indført.