Spring over hovedmenu

Opkvalificeringspakke

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative har den 31. oktober 2019 indgået en aftale om opkvalificering.

Aftalen til godt 100 millioner kroner sikrer først og fremmest opkvalificering til borgere med mindst uddannelse, så flere kan tage springet fra ufaglært til faglært.

Partierne er blandt andet enige om at afsætte 20 millioner kroner til nye muligheder for jobrotation, som er målrettet beskæftigede over 25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring.

Der er 30 millioner kroner til, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få erhvervsrettet opkvalificering inden for brancher, hvor der er behov for hænder, og 27 millioner kroner til, at flere ledige kan komme i gang med en faglært uddannelse.

Desuden er partierne enige om at forlænge trainee-ordningen for dimittender under henholdsvis FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC (Akademikerne), der får ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Der er sammenlagt afsat 102 millioner kroner til seks initiativer, som finansieres af overskydende midler på to uddannelsespuljer fra beskæftigelsesreformen.

De seks initiativer er:

  • 30 millioner kroner til at give kontanthjælpsmodtagere bedre uddannelsesmuligheder
  • 27 millioner kroner til at ledige kan tage et grundforløb til erhvervsuddannelser
  • 20 millioner kroner til at erfarne medarbejdere kan tage en erhvervsuddannelse via jobrotation
  • 13 millioner kroner til at flere ledige kan få uddannelse via mangelpuljen (målgruppen udvides)
  • 12 millioner kroner til at nyuddannede også i 2020 kan få særlig indsats via trainee-ordningen
  • Gode regionale erfaringer med opkvalificering af ufaglærte skal udbredes