Spring over hovedmenu

Aftale om bedre ressourceforløb

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har den 11. december 2020 indgået en aftale, der afskaffer ressourceforløb for seniorer, og indfører en ret til indsats, der skal styrke indholdet i forløbene.

Ressourceforløb fungerer ikke optimalt i dag. For mange borgere oplever, at ressourceforløb trækker ud, og at der mangler klart mål og retning med indsatsen. Forligskredsen (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) er derfor blevet enige om at ændre ved ressourceforløbene på centrale områder.  

Ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år - og ikke fem år som i dag. For borgere over 50 år indebærer det en afklaringsgaranti, så man inden for tre år ved, om man fx skal på førtidspension eller i fleksjob.

Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats. Borgere med under seks år til folkepensionsalderen skal derfor ikke længere i ressourceforløb. Det flugter med aldersgrænsen for, hvornår man kan søge om seniorpension. 

Der indføres en indsatsgaranti i ressourceforløb inden for de første seks måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtigt indsats. Forligspartierne er også enige om, at langt flere borgere skal ud på en arbejdsplads som et led i indsatsen. Borgere i ressourceforløb får derfor ret til en personlig jobformidler, som skal hjælpe med råd og vejledning, så den enkelte kommer ud på en velegnet arbejdsplads og får mest muligt ud af det.