Spring over hovedmenu

Aftale om forsørgelse til personer i den særlige risikogruppe ved COVID-19

Regeringen (Socialdemokratiet) og Folketingets partier har den 15. maj 2020 indgået en aftale, der sikrer forsørgelse til personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 frem til 1. september 2020

Aftalen betyder, at personer i den særlige risikogruppe og deres pårørende efter aftale med arbejdsgiveren kan blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.  

Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.