Spring over hovedmenu

Aftale om styrket opkvalificering

Aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen (S, V, DF, RV og K) har den 17. juni 2020 indgået en aftale, der skal styrke opkvalificeringen af ufaglærte med 340 mio. kr. i 2020-2023. Desuden indeholder aftalen enkelte initiativer, som også på længere sigt skal sikre uddannelsesløft af ledige.

Med aftalen bliver de korte erhvervsrettede kurser, som er gode til at omstille ledige nu og her, samlet, styrket og forenklet. I dag er der fem forskellige ordninger, der giver ledige adgang til korte erhvervsrettede kurser. Fremover bliver der kun én ordning, hvor alle ledige kan få målrettede kurser fra første ledighedsdag, og det er uanset, om de er på kontanthjælp eller dagpenge. Det kan være kurser målrettet arbejdsmarkedet efter corona-udbruddet eller grønne job. Fx kurser, der klæder den enkelte på til at udlevere medicin eller udføre pleje- og omsorgsopgaver hos ældre. Det kan også være kortere opkvalificering, der gør ledige i stand til at montere klima- og ventilationsanlæg i byggeriet.  

Aftalepartierne er også enige om, at flere skal have mulighed for at tage en faglært uddannelse – og dermed stå bedre rustet på den anden side af krisen. Ordningen med uddannelsesløft bliver blandt andet forenklet, så bureaukrati ikke blokerer for, at ledige bliver løftet til faglært. Reglerne for voksenlærlinge lempes, så faglærte ledige kan blive voksenlærlinge efter tre måneders ledighed – og ikke først efter seks måneder, som er kravet i dag. Samtidigt styrkes mulighederne for, at flere kan blive faglært gennem ordningen for jobrotation. 

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Et justeret uddannelsesløft
  • Uddannelsesløftspuljen (varige tiltag)
  • Uddannelsesambassadører i a-kasser og jobcentre
 • Faglært gennem voksenlærlingeordningen
 • Faglært som jobrotation
 • Vi samler, styrker og forenkler ordninger for erhvervsrettede kurser
  • Samle og styrke ordninger for erhvervsrettede kurser
  • Rekruttering til corona-job
  • Udvidelse til varslingspuljen
  • Rekruttering til Femern Bælt-forbindelsen
 • Styrke basale færdigheder for ledige og beskæftigede
 • Grundlæggende it- og engelskkompetencer til flere

Aftalen indeholder samlet initiativer til 340 millioner kroner.