Spring over hovedmenu

Aftale om udvidet ret til sorgorlov

Regeringen (Socialdemokratiet) og samtlige partier i Folketinget har den 16. juni 2020 indgået en aftale om udvidelse af retten til sorgorlov for forældre, der mister et barn under 18 år.

Med aftalen ønsker regeringen og Folketingets partier at ændre de gældende regler, så alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til 6 måneders sorgorlov.

Forslaget om udvidet ret til sorgorlov har været stillet som et borgerforslag, der blev fremsat i Folketinget som beslutningsforslag B 171. Det er dette forslag, som Folketingets partier med aftalen er enige om at stemme for.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie. Forinden vil regeringen i august drøfte den konkrete model for lovforslaget med aftalepartierne.

Samtidig vil regeringen indbudgettere udgifterne til udvidelsen af sorgorloven på regeringens forslag til finanslov for 2021.