Spring over hovedmenu

Aftale om vejtransport

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har den 15. januar 2020 indgået en aftale om vejtransport, der skal forhindre løndumping på landevejene.

Aftalen betyder, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel. 

Regeringen og aftalepartierne er desuden blevet enige om, at de danske myndigheder skal have bedre muligheder for at kontrollere, om transportvirksomhederne overholder de danske krav om aflønning. Blandt andet skal de udenlandske vognmænd fremover anmelde sig i et nyt register, så de danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Politiet og en administrativ myndighed skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt. Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.

Aftalen bygger på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.