Spring over hovedmenu

Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til COVID-19

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige har den 24. februar 2021 indgået en aftale om, at indtægter fra ekstra corona-arbejde ikke længere modregnes i pension.

Aftalen betyder, at pensionister, der har haft ekstra arbejde relateret til corona, ikke vil opleve at blive modregnet denne indtægt i deres pension. Modregningen vil heller ikke ske, hvis pensionistens ægtefælle eller samlever har fået højere indtægt på baggrund af ekstra arbejde relateret til pandemien.

Med aftalen fjernes modregningen, der skyldes indtægter fra ekstra corona-arbejde fra marts 2020 og i hele 2021. For at undgå modregningen skal pensionister indberette ekstra arbejde som følge af corona til Udbetaling Danmark.

Merindtægten skal dokumenteres med en lønseddel, og man skal derefter skrive under på en ”tro og love”-erklæring. Man skal desuden have en arbejdsgivererklæring, der bekræfter, at merindtægten er direkte relateret til corona, og at der er tale om en arbejdsindsats, som går ud over det, som medarbejderen ellers ville have ydet i henhold til sin ansættelseskontrakt.

Aftalen gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde.

Det forventes med betydelig usikkerhed, at aftalen koster omkring 60 millioner kroner årligt de næste to år inklusiv implementerings- og driftsomkostninger.