Spring over hovedmenu

Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 19. juni 2021 indgået en delaftale om, at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, så jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.

Delaftalen er et led i Aftale om ret til tidlig pension fra oktober 2020, hvor aftalepartierne blev enige om, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Delaftalen indfrier en årlig besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterede del af besparelsen, som ikke indfris med denne aftale, skal forhandles i 2022.

Med aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald. Derudover får ledige med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed.