Spring over hovedmenu

Aftale om asbest

Regeringen (Socialdemokratiet) og alle Folketingets partier indgik den 18. maj 2022 en aftale om en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

Det blev forbudt at anvende asbest for 35 år siden, og der gælder skrappe regler ved fjernelse af asbest. Alligevel er fortsat ansatte, der bliver udsat for asbest – særligt i byggebranchen.

Aftalepartierne er derfor enige om at iværksætte 12 yderligere initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest. 

Et af initiativerne i aftalen handler bl.a. om at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne, så Arbejdstilsynet får bedre redskaber til at sætte ind over virksomheder, der bryder med asbestreglerne.

Med aftalen vil arbejdsgiver fremadrettet også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.