Spring over hovedmenu

Delaftale om styrket international rekruttering

Regeringen (Socialdemokratiet) har den 21. januar 2022 indgået en delaftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om styrket international rekruttering.

Som led i reformpakken om dansk økonomi er der indgået en aftale om "Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft".

Med aftalen indføres en ny midlertidig supplerende beløbsordning til at imødekomme manglen på arbejdskraft i de nærmest kommende år. Hertil kommer øvrige initiativer, der styrker den internationale rekruttering som fx udvidelse af positivlisten, udvidelse af fast track-ordningen, rekrutteringscentre i udlandet og en øget indsats for at fastholde internationale dimittender.