Spring over hovedmenu

Ny reformpakke for dansk økonomi

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har den 21. januar 2022 indgået en aftale om en reformpakke, der skal styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling.

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en aftale, der skal få flere i arbejde og gøre økonomien og det danske arbejdsmarked endnu stærkere og grønnere.

Aftalen ligger i forlængelse af regeringens udspil "Danmark kan mere I". Reformerne vil være med til at understøtte et stærkt og robust arbejdsmarked, den danske model, innovative og stærke danske virksomheder og investeringer i fremtidens uddannelse og grøn omstilling. 

Pakken indeholder en række reformer, som samlet set styrker den strukturelle beskæftigelse med ca. 12.000 personer og øger Danmarks BNP med 0,7 pct. i 2030 svarende til ca. 17,5 mia. kroner.