Spring over hovedmenu

Nyt kontanthjælpssystem

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 14. juni 2022 en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der skal gavne børnene og fastholde, at der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Aftalen betyder, at børn med forældre i kontanthjælpssystemet får målrettet hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende.

Med aftalen videreføres det midlertidige børnetilskud i form af et permanent børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud. Børnetillægget vil gavne 23.000 børn, mens fritidstillægget gavner ca. 40.000 børn. 

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomsttrappe, så der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde og forsikre sig i dagpengesystemet. Desuden får kontanthjælpsmodtagere blandt andet et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs og arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Aftalen løfter med ydelsesforbedringerne 9.200 børn i kontanthjælpssystemet op over lavindkomstgrænsen og mindsker indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten med 0,07 pct.-point. Samlet set øger aftalen arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner.