Spring over hovedmenu

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har den 13. oktober 2023 indgået et forlig om et nyt kontanthjælpssystem.

Med aftalen "Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst" bliver ydelsessystemet mere enkelt. Det nye system betyder, at der vil være en stor gevinst ved at komme i arbejde. Det gælder også, hvis man arbejder få timer.

Der indføres en ny, enklere satsstruktur bestående af en ny mindstesats, en ny grundsats og en ny forhøjet sats. 225 timers-reglen bliver afskaffet for at forenkle systemet. Det skal dog ikke være muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Derfor kommer der et boligstøtteloft, som understøtter, at der er et væsentligt økonomisk incitament til at tage et arbejde.

Børn skal ikke være afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter, fordi deres forældre ikke er i arbejde. Derfor er aftalepartierne enige om at indføre et fritidstillæg, så der er råd til at gå til fodbold, tage i biografen og at få en ny skoletaske.

For at hjælpe de unge i kontanthjælpssystemet vil aftalepartierne afsætte en pulje på 150 mio. kroner til en 3-årig helhedsorienteret indsats under overskriften ’Flere unge skal med’. Initiativet er for aktivitetsparate modtagere af den nye grundsats. Indsatsen skal have et klart fokus på arbejde og/eller uddannelse fra start.