Spring over hovedmenu

Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet har den 23. februar 2023 indgået en aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Regeringen og aftalepartierne er enige om en håndsrækning til økonomisk udsatte børnefamilier i form af en ekstraordinær inflationshjælp på 7.500 kr. Aftalen ventes at hjælpe ca. 65.100 børn fordelt på ca. 40.500 familier. 

Aftalen følger op på aftalen om inflationshjælp, der blev indgået den 10. februar 2023, og hvor der også blev afsat 100 mio. kr. i 2023 til tiltag i civilsamfundsorganisationer, som er målrettet økonomisk trængte børnefamilier. 

Inflationshjælpen er et ekstraordinært og skattefrit beløb til alle børnefamilier i kontanthjælpssystemet og børnefamilier, hvor mindst én af forældrene er i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.

Inflationshjælpen afhænger af antal børn og aftrappes for hvert barn. Børnefamilier med ét barn modtager 7.500 kr., børnefamilier med to børn modtager 3.750 kr. for det andet barn, og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kr. for det tredje barn.