Spring over hovedmenu

Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) har den 14. marts 2024 indgået en aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet.

Med aftalen gennemfører forligspartierne en række ændringer, der på den korte bane kan løse en række udfordringer i sygedagpengesystemet. Formålet er at bidrage til at forenkle og målrette systemet til gavn for den enkelte borger. De større strukturelle ændringer af systemet afventer reformen af hele beskæftigelsesindsatsen. 

Aftalen er det første skridt i arbejdet med at frisætte kommunerne på beskæftigelsesområdet og bygger blandt andet på frikommuneforsøget, hvor de nordjyske kommuner har haft gode erfaringer med at bruge både rehabiliteringsteams og lægeattester mere fleksibelt.

Aftalen indeholder fire fokusområder, der skal sikre:

  • En større målretning mod den enkelte borgers behov
  • Mere værdighed i mødet med systemet
  • Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger
  • Sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats 

Forligskredsen noterer sig, at regeringen har nedsat Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats, som i juni 2024 skal afrapportere dens anbefalinger til en reform af hele beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Forligskredsen er på den baggrund enige om ikke at gennemføre større, strukturelle ændringer af den aktive indsats for sygedagpengemodtagere, før ekspertgruppens arbejde er afsluttet.