Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.