Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og arbejdsmarkedets parter indgik i februar 2019 en aftale om at videreføre den nuværende igu-ordning i yderligere tre år.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at videreføre den nuværende igu-ordning i yderligere tre år, så den løber frem til 30. juni 2022. Aftalen har til formål at hjælpe flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er enige om at videreføre IGU-ordningen inden for de nuværende rammer.